دربـاره مـا

مـا کـه هستیم ؟

شرکت پولاد پلاستیک خراسان رضوی فعالیت خود را با تولید و عرضه انواع قطعات سیستم هوا رسانی خودرو از سال 87 با پروژه های منعقد با ایران خودرو در شهرک صنعتی خیام واقع در 20 کیلومتری شهرستان نیشابور آغاز نموده است .

محصولات این شرکت را انواع قطعات سیستم هوا رسانی از قبیل مجموعه های فیلتر هوا، رزوناتور و قطعات تحت پیمان منطبق با استانداردهای خودروسازی ملی تشکیل می دهد .

در حال حاضر مهمترین مشتری شرکت ، شرکت ایران خودرووسیتروئن می باشد و با تغییرشرایط اقتصادی و سیاسی در کشور، برنامه تعریف پروژه های محصولات جدید با مشتریان جدید در دستور کار قرار گرفته است.گـواهی نـامه هــا