مشتریــان

گروه صنعتی ایران خودرو
www.ikco.ir
گروه صنعتی سایپا
www.saipa.ir
گروه صنعت خودرو آذربایجان
www.azvico.ir
خودرو سازی ام جی ( MG )
www.mg.co.uk