محصولات / درب روغن ریز XU7

مشخصات درب روغن ریز مشخصات ابعادی X
نام قطعه درب روغن ریز XU7 A (ارتفاع) 45 mm
جنس PA66-35GF B (قطر) 66.7 mm
شماره فنی 660302740    
وزن 0.035 Kg    
OEM Reference Engine Application
  XU7 Pars  1
  XU7 405