محصولات / لوله واسط TU5

مشخصات داکت هوا مشخصات ابعادی X
نام قطعه لوله واسط TU5 A (ارتفاع) 175.1 mm
جنس PPEPDM B (قطر) 79 mm
شماره فنی 9654944980    
وزن 0.06 Kg    
OEM Reference Engine Application
  TU5   206 Peugeot
206 SD
  TU5 207
  TU5 Pars
  TU5 405