محصولات / هواکش TU5 طرح کروز

مشخصات هواکش مشخصات ابعادی X
نام قطعه هواکش TU5 طرح کروز A (طول) 470 mm 
جنس  PP20%TALC B (عرض) 255 mm
شماره فنی IK00674880 C (ارتفاع) 150 mm
وزن 1.32 Kg    
OEM Reference Engine Application
  TU5 206 Peugeot
TU5 206 SD
TU5 207
TU5 Pars
TU5 405