محصولات / رزناتور هوای TU5

مشخصات رزناتور هوا مشخصات ابعادی X
نام قطعه رزناتور هوای TU5 A (طول) 204 mm
جنس PP20TD B (عرض) 266 mm
شماره فنی 9650677080 C (ارتفاع) 437 mm
وزن 1. 4 Kg    
OEM Reference Engine Application
  TU5 206 Peugeot
TU5 TU5