محصولات / هواکش TU5


A
 مشخصات هواکش
مشخصات ابعادی X
نام قطعه هواکش TU5 A (طول) 470 mm
جنس PP20%TALC B (عرض) 255 mm
شماره فنی 9654687880 C (ارتفاع) 150 mm
وزن 1.15 Kg    
OEM Reference Engine Application
  TU5 206 Peugeot
TU5 206 SD
TU5 207
TU5 Pars
TU5 405