محصولات / فیلتر بنزین پژو

مشخصات فیلتر بنزین مشخصات ابعادی X
نام قطعه فیلتر بنزین پژو A (ارتفاع) 140 mm
جنس PA66-25GF B (قطر) 124 mm
شماره فنی 72319733    
وزن 0.11 Kg    
OEM Reference Engine Application
  XU7 405-Samand Peugeot
  XU7-TU5 Pars
  TU5 206
  TU5 206SD
  TU5 207