محصولات / فیلتر کابین سیتروئن C3

مشخصات فیلتر کابین سیتروئن C3 مشخصات ابعادی X
نام قطعه فیلتر کابین سیتروئن C3 A (طول)  
جنس Carbon active filter media B (عرض)  
شماره فنی   C (ارتفاع)  
وزن 0.3 Kg    
OEM Reference Engine Application
  EB0 TU1AE5 EB2DT TU3A/TU3AE5 DV4TD/DV4C EP3C DV6FD BHW(DV6FE) DV6CTED E5 DV6TED E5 EP6C Citroen C3 (A51)
  EB2DT EB2FB EB2F DV5RD DV6FD DV6FE DV6D EC5F Citroen C3 (B618)
  EB2DT EB2 DV5RD DV5RC DV6FD DV6DTED Citroen C4 Cactus
  HNZ(EB2DT) HNY(EB2DTS) EB2 DV4C EP3C EP6DTS EP6DT EP6C DV6FD DV6FC BHW(DV6FE) DV6C DV6DTED EP6FDT/FDTM 5GM(EP6FDTX) Citroen DS3
  EB2 EB2DT EB2DTS DV4C YHY(DV5RD) YHX(DV5RC) EP6C DV6FC DV6FD BHW(DV6FE) DV6C DV6DTED Peugeot 2008
  TU3A/TU3AE5 ET3J4 TU3A DV4TD/TED/TED4/DV4C NFU(TU5JP4) EP6JT(5FX) EP6DT EP6DTS 9HY/9HZ(DV6TED4) DV6CTED 9HX(DV6ATED4) DV6DTED EP6 Peugeot 207
  EB0 EB2DT EB2FB EB2/EB2FB DV4C EP3C DV5RD EP3C DV5RD EP6C DV6FD BHX(DV6FC) EP6CDTX DV6C DV6ETED/BHW(DV6DTED) EP6CDT EP6FDT Peugeot 208